Економіка

Галузь знань  05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність 051 «Економіка»

Спеціалізація: Управління персоналом та економіка праці, Економіка та управління персоналом

Підготовка магістрів на базі бакалавра, спеціаліста магістра зі споріднених та неспоріднених напрямів/спеціальностей

 Терміни навчання:

Студенти отримують комплекс професійних знань щодо  організації управлінської діяльності, адміністративного менеджменту, управління змістом робіт, техніки адміністративної діяльності, аудиту та оцінювання управлінської діяльності, управління інформаційними зв’язками, мотивації персоналу, публічного адміністрування.

 

В процесі навчання студенти вивчають такі основні професійно-орієнтовані дисципліни:

Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності займає посади згідно з «Державним класифікатором професій», а саме: