Про Інститут

Сєвєродонецький інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

   Інститут є учбовим підрозділом Міжрегіональної Академії управління персоналом (м. Київ) і був створений у Сєвєродонецьку у 1997 році за сприяння виконкому міської ради ініціативною групою учених, яку очолив тодішній директор Сєвєродонецького хіміко-механічного технікуму, заслужений вчитель України, професор МАУП - В'ячеслав Михайлович Абражаєв.

   Необхідність у новому вищому навчальному закладі була обумовлена гострою нестачею сучасних спеціалістів-менеджерів, які б володіли глибокими знаннями в галузі економіки і управління та спеціалістів-юристів, компетентних в питаннях комерційного та трудового права.

   Новий вищий навчальний заклад спочатку виник як навчально-координаційний центр для підготовки студентів заочної форми навчання з контингентом студентів усього три особи, а вже у 1999 році представництво МАУП перетворено у Сєвєродонецьку філію Міжрегіональної Академії Управління персоналом (СФ МАУП).

   На початку роботи та подальшому розвитку Сєвєродонецької філії МАУП активну участь прийняв професор, заступник голови Партії промисловців і підприємців України, член Президії Українського союзу промисловців і підприємців, член Ради товаровиробників та роботодавців при Президентові України, Президент Луганського обласного благодійного фонду духовного розвитку «Данко»,  Президент холдингової компанії «Мрія-Інвест», член-кореспондент Академії будівництва України Володимир Олександрович Грищенко. Його підтримка, досвід та організаційний талант відіграв велику роль у розвитку філії.

   У 2006 році філія була реорганізована в інститут, який зайняв гідне місце серед вищих навчальних закладів міста та регіону.

   На теперішній час Сєвєродонецький інститут МАУП володіє науково-педагогічним потенціалом та відповідною матеріальною базою для підготовки фахівців за спеціальностями:

   Основною метою діяльності Сєвєродонецького інституту МАУП є забезпечення необхідними і достатніми знаннями та сприяння максимальній практичній спрямованості навчального процесу, встановити оптимальне співвідношення між теоретичними знаннями та практичними навичками, якими має володіти сучасний фахівець.

   Підготовка студентів ведеться за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр. 

   Діяльність СІ МАУП підпорядковується нормативним документам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міжрегіональної академії управління персоналом, інститутським розпорядженням, спрямованим на вдосконалення навчально-виховного процесу, наукової роботи та укріплення трудової дисципліни. Завдяки цьому відповідно до нових умов усе ширше використовуються сучасні технології навчального процесу, активні методи навчання. Викладацький колектив, керівництво інституту спрямовують навчально-виховний процес на виховання всебічно розвиненої особистості, приєднавшись до Болонського процесу, вдосконалюючи  систему підготовки фахівців відповідно до сучасних умов.

   Високий рівень підготовки фахівців різного напрямку дає можливість випускникам СІ МАУП плідно працювати на провідних посадах організацій, установ та підприємствах Луганської області та поза її межами. 

   Системоутворювальним фактором науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу і студентів СІ МАУП є наукове обґрунтування розв’язання проблемних питань таких як управління ризиками, психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів освіти до управління освітніми ресурсами загальноосвітніх навчальних закладів, праця як соціокультурний феномен, представництво прокурором прав, свобод громадян та інтересів держави в адміністративному судочинстві. Науково-педагогічні працівники постійно працюють над публікаціями. Прикладами таких зусиль є навчальні посібники, конспекти лекцій, навчальні програми та методичні розробки. 

   В Сєвєродонецькому інституті МАУП працює наукове студентське товариство, студентська молодь якого бере участь у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах, науково-освітніх програмах. Підвищувати свій професійний рівень студенти мають можливість під час навчальних, виробничих та переддипломних практиках на підприємствах, установах та організаціях Луганської області.

   У межах науково-дослідної роботи щорічно проводиться науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Суспільство і держава», що за роки існування вищого навчального закладу перетворилась з міської на Всеукраїнську.  У межах кожної конференції, починаючи з 2007 року друкується збірник матеріалів науково-практичної конференції. 

   У 2002 році студентами кафедри «Правознавство» отриман Грант Президента України для обдарованої молоді. Під керівництвом викладачів кафедри правознавства студенти розробили проект юридичної приймальні по наданню безкоштовних юридичних консультацій незахищеним верствам населення та успішно його реалізують по сьогоднішній день. Робота приймальні направлена на забезпечення конституційних прав та свобод громадян, підвищення юридичної досвідченості населення, задоволення потреб громадян на отримання якісної юридичної інформації.

   Навчання у Сєвєродонецькому інституті МАУП – це не тільки лекції, сесії, контрольні та курсові роботи, а і цікаве студентське життя. 

 

   Слід відзначити, що студенти приймають активну участь у благодійних акціях. Так, починаючи з 2012 року проводитья акція «Время ДоброТЫ», що спрямована на допомогу дітям з малозабезпечених сімей міста. Щорічно у грудні місяці проходить благодійна акція для дітей з пільгових категорій «Молодий Дід Мороз», метою якої є поздоровлення дітей зазначеної категорії з новорічним та Різдвяними святами.  Щорічно студенти СІ МАУП приймають участь в акції «16 днів проти насильства» із запрошенням провідних психологів, журналістів, представників міської влади.

  Першого вересня кожного року проводяться лекції-бесіди «Ми – українці!». У жовтні проводяться святкування Дня українського козацтва (в рамках національно-патріотичного виховання).

   Сєвєродонецький інститут МАУП в основу системи виховання студентів покладає національну ідею, що забезпечує формування відповідної життєвої позиції сучасної молоді, становлення її як особистості, громадянина і патріота своєї держави.