Атестація щодо вільного володіння державною мовою

Атестація з української мови

   Нормами статті 25 Закону України "Про державну службу" визначено, що особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на вступ на державну службу, зокрема має подати посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

   З метою забезпечення реалізації вимог Закону Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову від 26 квітня 2017 року № 301«Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою».

   Вищезазначеною постановою затверджено Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, який розроблено НАДС.

   Міжрегіональна Академія управління персоналом на виконання постанови створила атестаційну комісію для організації та проведення атестації осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, щодо вільного володіння державною мовою, з метою забезпечення відповідного  рівня мовної та комунікативної компетентностей.

   Також звертаємо вашу увагу на те, що відповідно до пункту 20 Постанови Кабінету Міністрів України, якщо учасник атестації працює або навчається в уповноваженому вищому навчальному закладі, яким утворена атестаційна комісія, він проходить атестацію в іншому уповноваженому вищому навчальному закладі.

Порядок проведення атестації:

 1. Подання документів та заяви. Вартість проходження атестації становить 600 гривень. Отримати посвідчення без проходження атестації (вартість - 50 гривень) мають право особи, які вільно володіють державною мовою, що підтверджують:

  - документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою "5" за вивчення української мови;

  - документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

  - диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою "відмінно" за вивчення української мови;

  - диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями "українська мова та література"; "українська мова та література і іноземна мова"; "філологія".

  Також до дисциплін, що підтверджують вивчення української мови, прирівнюється "Ділова українська мова" та вивчення української мови за професійним спрямуванням.

 2.    Особа, яка бажає пройти атестацію з української мови, має подати наступні документи: 

   

  Особа, що проходить атестацію

  копія паспорту 2 шт.;

  квітанція про оплату.

  Реквізити оплати, сума - 600 грн:

  Сєвєродонецький інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

  Державна атестація з української мови – 600 грн.

  ЄДРПОУ 25367049

  ПАТ «ПУМБ»

  МФО 334851

  р/р 26009962499391

   

   

  Особа має право на видачу посвідчення без проходження атестації

  копія паспорту 1 шт.;

  квітанція про оплату;

  копія диплому та додатку до нього 1 шт.;

  свідоцтво про зміну прізвища (якщо теперішнє прізвище відрізняється з тим, на яке видано диплом).

  Реквізити оплати, сума - 50 грн:

  Отримувач: ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

  За посвідчення з вільного володіння державною мовою

  ЄДРПОУ 00127522

  АТ «ТАСкомбанк»

  МФО 339500

  р/с UA443395000000026008040388001

  ОПЛАТУ НЕ ЗДІЙСНЮВАТИ У ВІДДІЛЕННЯХ УКРПОШТИ! ЦЕ МОЖЕ СТАТИ ПРИЧИНОЮ ЗАТРИМКИ ВИДАЧІ ПОСВІДЧЕННЯ! 

ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО НЕ ПІЗНІШЕ, НІЖ ЗА ДЕНЬ ДО ПРОХОДЖЕННЯ АТЕСТАЦІЇ!

2. Проходження атестації. Визначення рівня вільного володіння українською мовою як державною відбувається у формі екзамену, який складається з усної та письмової частин. Для проходження атестації при собі необхідно мати лише ручку. 

3. Отримання посвідчення. Посвідчення виготовляються протягом десяти днів з дня проходження атестації.